Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Misyon ve Vizyon

         

 

MİSYON

             Misyonumuz, Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini, yürürlükteki mevzuatın hükümleri doğrultusunda, Hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliğe ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri için her türlü hukuki hizmet vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemizin menfaatleri yönünde çözüme kavuşturmak, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmak.

           Hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, adaletin temini amacıyla, hukuka uyan bir idare sağlanması için hukuk danışmanlığını yaparak, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin hızlı ve etkili bir biçimde elde edilmesini ve son tahlilde kamu yararını sağlamaktır.

  VİZYON 

            Müşavirliğimiz bu misyonu üstlenirken; Hukukun genel ilkelerine bağlı, evrensel değerleri ve hukukun genel ilkelerini temel alan, çağdaş, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile Üniversitemizin vizyonunu benimsemiş bir birim olarak en iyi hizmeti sunmak.

           Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete ve evrensel normlara uygun olarak tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teşkil ederek, sağlamaktır.